หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 
 
นายคำปุ่น โฉมหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำการ เกษตร ทำนา ค้าขาย ฯลฯ

อาชีพรับจ้าง 20 เปอร์เซ็นต์

อาชีพเกษตรกร 70 เปอร์เซ็นต์

อาชีพค้าขายและรับราชการ 10 เปอร์เซ็นต์
ภูมิอากาศ
 
มีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นที่ราบและมีลำน้ำเชิญไหลผ่าน
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99

วัด จำนวน 18 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ 1
การสาธารณสุขในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอบ 2 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูดิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การศึกษาในตำบล
     

โรงเรียนชั้นประถามศึกษา จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 8 แห่ง

ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 7 แห่ง
  - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดสามัคคี
  - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดแจ้งสว่าง
  - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดท่าแจ้ง
  - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดกำแพง
  - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโพธิ์ศรี
  - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดสง่าโนนรัง
  - ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัดป่าสามัคคีธรรม
 
การคมนาคม
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ร้อยละ 70

ถนนคอนกรีต จำนวน 79 แห่ง
    ระยะทาง 17.13 กม.

ถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน 2 แห่ง

ถนนราดยาง จำนวน 4 แห่ง
    ระยะทาง 1.37 กม.
ไฟฟ้าในตำบล
 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนทุกสาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 

  KOKSAAT SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-095
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทร : 044-056-095
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม 225,165 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10