หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 
 
นายคำปุ่น โฉมหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ประจำปี 2562 (13 ส.ค. 62)  
 

เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  ได้จัดโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ   ประจำปี   2562  ณ  โรงเรียนบ้านภูดินมิตรผลอุปถัมภ์ - วัดป่าบ้านหนองไรไก่  ชุมชน เป็นฐานสำคัญในการจัดการระบบสุขภาพ จากคุณลักษณะของระบบสุขภาพพอเพียงนั้น ชุมชนจะต้องมีการจัดระบบสุขภาพของชุมชนเอง โดยการบริหารจัดการสุขภาวะของชุมชน เชื่อมประสานกับเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งของสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องมีการกำหนดแผนและงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ จะต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างสุขภาวะ ด้วยกำหนดนโยบายและการสนับสนุนการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดีของชุมชน สังคม  โดยรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย โดยมุ่งให้ทุกเพศทุกวัยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันที่เพียงพอ  โดยมีการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นตัวให้กับคนในสังคม ส่งผลให้คนไทยมีกิจกรรมที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เกิดกระแสการออกกำลังกายที่แพร่หลาย  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้มีความต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ  การสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ “การเดิน” และ “การใช้จักรยาน” ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  จึงได้ตะหนักถึงความสำคัญของรณรงค์และส่งเสริมสุขภาพชุมชน  โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชน   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ปราศจากโรคต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์
           1.เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ปราศจากปัญหาด้านสุขภาพและให้เกิดการสร้างชุมชนจักรยานและวัฒนธรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
          2.เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ชุมชนรับรู้ เข้าใจและสนใจ รวมทั้งมีจำนวนผู้ใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวันในชุมชนเพิ่มขึ้น
          3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนจักรยาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 15.32 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 

  KOKSAAT SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-095
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทร : 044-056-095
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม 14,638 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10