หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 
 
นายคำปุ่น โฉมหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ตัดหญ้า 2 ข้างทางถนนสายโคกสะอาด-หนองปลา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563  2 มิ.ย. 2563 233
ข่าวประชาสัมพันธ์   จุดตรวจด่านคัดกรองป้องกันโรคโควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อ.ภูเขียว ปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชนสัญจรไปมาถนน 201 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค  2 เม.ย. 2563 1909
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  20 มี.ค. 2563 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน  19 มี.ค. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ส่งแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (8 ต.ค.62)  8 ต.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (11 ก.ย. 62)  11 ก.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การส่งแผนงาน โครงการกิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณสนับนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (11 ก.พ. 62)  11 ก.พ. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (19 พ.ย. 61)  19 พ.ย. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครผู้สูงอายุเข้าศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (5 ต.ค. 61)  5 ต.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ข้อกำหนดบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (5 ต.ค. 61)  5 ต.ค. 2561 31
  (1)     2      3   
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ