หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 
 
นายสุภาพ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม และแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภคและการเกษตร
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

พัฒนาระบบจราจร

พัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ

ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลาง ให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า และเป็นศูนย์รวมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 
แนวทางการพัฒนา
 

การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง และสังคม

ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน ตามมาตรฐานสากล (PSO)

การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
 
 

  KOKSAAT SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-095
สายด่วนนายก
โทร : 081-470-2857
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทร : 044-056-095
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม 2,034,838 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10